Mikroduuni

Lupauduin Pauliina Mäkelän pyynnöstä  keskustelemaan Mikroduunista, joka toteutuessaan johtaa maassamme merkittävään lisäliiketoimintaan.  1 € per päivä suomalaista kohden johtaisi miljardibisnekseen. Applea mukaillen, muutaman prosentin toteutumalla Mikroduuni tuottaa lisätyötä kymmenien miljoonien eurojen arvosta.

Kirjoitin sessioaikatauluvaraukseen: ”Mikroduuni on pätkätyötä pienempää ja sopii kaikenikäisille lähityönä tai kaukoaskareena.”

Alla esittelen mikroduunaajan työkalupakin, jonka kirjasin aihetta käsittelevään blogiini perjantaina 3. syyskuuta 2010. Miten se tehdään ja millaisiin vastuksiin törmäämme ja miten ongelmat voidaan ratkaista verkottumalla ja yhteistyöllä nousee pintaan esitykseni pimeimmästä ytimestä.

Kehitämme verkossa iTraining, iTrading, 5T ja Mikroduuni ympäristöjä. Tavoitteena tuottavampi digitaalinen todellisuus. Haasteena on siirtyminen puhtaasta sosiaalisuudesta yritysten ja organisaatioiden kaipaamaan tuloksellisuuteen.

 • INFORMAATIO – kehityshankkeen toimintaympäristöselvitys
 • TAVOITE – missä olemme? minne menossa? miten pääsemme perille?
 • REALITEETIT – rahat, resurssit, reunaehdot, rekrytointi, rajaukset
 • IDEAT – blogit, wikit, mikroblogit ja verkkokeskustelut avartavat ideointia
 • NÄKÖKULMAT – toimeksiantaja, loppuasiakkaat, kohderyhmät, asiantuntijat
 • INNOVAATIOT – tie ideasta innovaation kestää useimmiten vuosia
 • NERONLEIMAUKSET – nopeasti käytäntöön vietävät tulos- ja tehokkuusparantajat
 • GLOBAALIUUS – hyperpaikallisuudesta kohti kansainvälisyyttä

 • INFORMAATIO – kehityshankkeen toimintaympäristöselvitys
 • TAVOITE – missä olemme? minne menossa? miten pääsemme perille?
 • REALITEETIT – rahat, resurssit, reunaehdot, rekrytointi, rajaukset
 • DEMOGRAFIA – määräät, maantieteelliset jakaantumiset, rakennemuutokset
 • INNOVAATIOT – tie ideasta innovaation kestää useimmiten vuosia
 • NERONLEIMAUKSET – nopeasti käytäntöön vietävät tulos- ja tehokkuusparantajat
 • GLOBAALIUUS – hyperpaikallisuudesta kohti kansainvälisyyttä

 • TIETO
 • TUNNE
 • TAHTO
 • TAVOITE
 • TOIMINTA

MIKRODUUNI tarkoittaa pätkätöitä pienempiä töitä, joiden hallintaan etsimme innovaatiojunan jälkilöylyistä ratkaisuja seuraaviin osaongelmiin:

SOPIMUSKONE (tehtävä, toimeksianto, osaaja, taidot, vastuut)

MIKRORAHOITUS / –MAKSAMINEN (muutamasta eurosta toimintatonniin)

PIKAPÄÄTÖKSENTEKO (mikrotyön tarpeen hetkellisyys)

MIKROHALLINTO (suoritteiden korvaukset ja työnantajamaksut)

MIKROYHTEISKUNTASUHTEET (verottaja ja muut lainsäädäntö)

 • Aiheen käsittelyn historiaan voitte tutustua Mikroduuni blogissa.
 • Aiheesta keskustellaan Qaikussa

Tietoja aiheesta Helge V. Keitel

Pienestä kylästä maailmanluokan yrityksiin. Opin tuntemaan Siemensiä ja Hewlett-Packardia ennen siirtymistäni Kajaani Oy Elektroniikan ja vientiteollisuuden palvelukseen. Asiantuntijayrittäjänä vuodesta 1981 alkaen. Toimialoina metsäteollisuus, korkean teknologian yritykset, innovatiiviset vientiyritykset ja 1990-luvalla kuvaan astuivat internet, etätyö, mobiilius ja sosiaalinen media. Hyperpaikallisuutta edustivat "Wirby the global Village" ja siitä kehittyneempi "Digital Villages". Uusimpia verkkoläsnäolon ja -toimeliaisuuden esimerkkejä ovat Innovaatiojuna, Mikroduuni, iTraining, iTrading ja 5T (tieto, tunne, tahto, tavoite, toiminta).

10 Responses to Mikroduuni

 1. Täältä löytyy AudioBoo podcasteja Mikroduunista. http://audioboo.fm/digitalvillages Olen miettinyt mikroduunin englannikielistä nimeä. Vaihtehtoina:

  – microworks
  – microjobs
  – microtasks

  Qaiku-pohdintaa löytyy myös täältä: http://www.qaiku.com/go/97i5/ sekä Qaikun mikroduuni -keskustelusta http://www.qaiku.com/channels/show/mikroduuni

 2. Pingback: Tunnelma tiivistyy | Mahdollista

 3. Lupasin itselleni eilen lisäpanostusta ”miten ideat, innovaatiot ja projektiaihiot viedään käytäntöön”. Internet, Some, Qaiku, Facebook, Wiki jne ovat osoittautuneet mainioiksi ideapallottelun välineiksi, mutta eilisestä jäi päällimmäiseksi tunteeksi eteneminen kohti MAHDOLLISTA lopullisempaa ja valmista. Toteutuakseen se edellyttää nimenomaan omaa sitoutumista, itsenäistä oman tontin putsaamista ja huoltamista. Yhteistyötä voi edistää huolehtimalla omasta osuudestaan parhaalla mahdollisella tavalla. Muutos kohti #Toimeksi alkaa minusta. Jos muut tekevät samoin on tuloksena uusi luova suomi. Copy-pastaan mikroduuni Etherpad muistiinpanot muistutuksena jatkotoimenpiteiden tarpeesta:

  Nettiajan kansalaisyhteiskunta -leiripäivä 6.10.2010 Tampere, hotelli Rosendahl
  Leirinuotio 7

  Mikroduuni, satasen duuni, tonnin työ.

  Pienet työt ilman byrokratiaa. Kenenkään ei tarvi palkata vaan on mekanismi jossa voi jakaa pieniä keikkatöitä.

  Laki? Viranomasten kanta, verottaja, vastuut, velvoitteet, vakuutukset, sopimukset

  Miten tätä saataisiin jalkautettua/ levitettyä?

  Ari Tammi Helsingin kaupunki

  * voisimme tarjota 500 erilaista mikroduunia ’viidentonnin’ töitä (5000€)

  * ongelmana suljetut järjestelmät (edellyttää sopimusteknisiä toimia neuvotteluvaiheessa)

  * viranomaisten tultava vastaan (ja suuret järjestelmätoimittajat, jotka tukevat suljettua)

  Osuuskunnat mahdollisuus jalkauttaa mikroduunaaminen jo nyt. Työosuuskunnat mahdollistavat pätkätyön. Tämä on tärkeää työttömille.

  Vanha kyläyhteisö tulee verkostojen kautta takaisin. Valtiohallinnon on tuettava, ei kahlittava ruohonjuuritasolta nousevaa mikrotyötä.

  Sopimuskone:

  * huolehtii verot, eläkkeet, yms. maksut

  * osuuskunta-aate

  * pankki

  Yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden mahdollistaminen. Mikrotyö voi valmentaa nuoria työelämään. Naapurin skidit voisivat toimia kauppatilausten kassinakantajina esimerkiksi eläkeläisille, jolloin nettikauppaan ei tarvitsisi rakentaa kallista jakelujärjestelmää.

  Monet eläkeläiset voisivat jatkaa työelämässä mikroduunia tekemällä sopiviin rakoihin tulevilla mikroduuneilla. Yhteiskunta saa käyttöön hiljaista tietoa ja ihmisille on tarjolla mielekästä työtä.

  Opiskelijat voivat kartuttaa järkevällä mikroduuniorganisoinnilla opiskeluunsa liittyvää osaamista, jos tarjontaa avataan nykyistä paremmin.

  TARJONNAN motivoiminen johtaa mikroduunareiden esiintuloon
  YLE saattaa tarvita kiinanankielen taitajaa
  KAUPUNKI tarvitsee lukuisia eri alojen mikropätkäosaajia
  YKSILÖ kaipaa hallinto- ja matkalaskuapua

  Mikrotyö jää useimmiten tekemättä, koska tehtäviä ei ole kuvattu, tiedotus ei löydä tekijöitä ja seurauksena projektien venyminen, krääsän ja tekemättömä kerääntyminen toimistoon ja kotiin.

  RAKENTAMINEN ja KORJAAMINEN edellyttää moniammatillista osaamista. Mikrotyön klusterointi karttapohjaiselle näytölle esimerkiksi sähkömiehelle, putkimiehelle, parketinasentajalle mahdollistaisi hyperpaikallisen tuottavuuden tehokkuuslisäyksen, kun ei tarvitse jokaista työtä varten lähtemään erikseen liikkeelle (matkakulujen osittaminen)

 4. San Josen kaivos, Chile | Kaivosmiesten pelastusoperaatio on vaatinut millimetrin tarkkaa suunnittelua, psyykkistä valmennusta, uskon vahvistamista ja hyvän ilmapiirin rakentamista. Operaatio opetti meille maan päällä tallaajille kriisinhallintaa ja monimutkaisen selviytymisen johtamista.

  Tampereen nettiajan kansalaisyhteiskunta -tilaisuuteen valmistautuessani mietin, miten mikroduunianalyysia voi soveltaa teollisten valmistusvaiheiden analyysin (MTM) tavoin. Auton tai kännykän valmistuminen koostuu tuhansista tarkkaan mietityistä mikro-operaatioista. Mikroanalyysillä saamme otteen luovan työn mikrorakenteista.

  Tulen osana mikroduunia analysoimaan Chilen pelastusoperaatiota. Viimeistelen audiotuetun PPT:n ensi vuoden alkuun. Osoitan, miten kriisinhallinnassa voidaan hyödyntää sekä mikroanalyysiä että mikroduunia.

  Kerään operaatiosta aineistoa, kuvia ja näkökulmia vuoden loppuun ja ilmoitan, milloin mikroanalyysi on esitysvalmiina.

  * ihmiset, tekniikka, metodit, asiantuntijat
  * turvallisuus (Nasa, kaivosteknologia, materiaalit, geologia, lääketiede…)
  * myönteisen ilmapiirin rakentaminen (usko, toivo, pelastus)
  * psykologinen valmennus: työn ja levon vuorottelu, johtaminen, hierarkian edut
  * fyysinen hyvinvointi: ruoka, juoma, liikunta, työ, loukkaantumisten välttäminen
  * viestintä kapeaa kanavaa käyttäen (asioiden hoitaminen, läheiset ja viihde)
  * fyysisen ja psyykkisen kunnon ylläpitäminen, ryhmähengen ylläpitäminen
  * roolit: pelastajat, kaivosmiehet, omaiset, media
  * miten pieniä ja suuria ihmeitä tehdään yhdessä (Toimeksi)

  Yksityiskohtaisempi käsittely: http://valtatie.blogspot.com/
  Esittelen pienimuotoisia mikroduuneja, joita tulemme toteuttamaan omassa toiminnassamme syksyn kuluessa. Tavoitteena on myös purkaa hajautetun energiatuotannon vaiheita mikroduunianalyysillä. Lisään kommentteja sitä mukaan, kun uudet oivallukset saavat sanallisen muodon.

 5. Pingback: Sopimuskone | Mahdollista

 6. Pingback: Nettikansan kalenteria 2011 | Mahdollista

 7. Megumi sanoo:

  Předmo tu knihu jsem nečetl a ani o jejed koupi neuvažuji. Ale ty ostatned tady uveedne9 jsem přelistoval. Netvrdedm, že jsou špatne9, ale je to přece jen komerce….A je tam bohužel dost zave1dějedcedch informaced a polopravd. Doporučuji je bre1t s rezervou a sporne9 věci porovne1vat s jinfdmi důvěryhodnějšedmi zdroji! Na druhou stranu si, ale musedme si uvědomit, že takovfd druh literatury byl za minule9ho režimu běžně nedostupnfd. A pokud něco takove9ho vyšlo, tak to byly knihy určene9 jen pro odbornou veřejnost. pracovnedky v oboru, studenty VŠCHT, atd. a byly vyde1vane9 v male9m ne1kladu a v knihkupectvedch se vůbec neobjevily.Podobně tomu bylo i za R-Uherska a i za prvned republiky.Tak dedky za ně.*Ještě něco k jednostupňove9 destilaci bez použited rektifikačned kolony ”vysokoalkoholickfdch kvasů”:Pokud někomu ze1ležed na kvalitě a nechce pedt jako někteřed balke1nci kalnou rakiji, v našem předpadě lutry, tak se těmto postupům zdaleka vyhněte. Protože i u ne1s se začednajed objevovat takove9 firmy. Alkoholesece.cz apod. kteřed propagujed a nabedzejed komponenty pro takove9 ”patle1ned”. Stolned, kuchyňskfd destilačned předstroj za cca 9tis. Kč. Pracuje automaticky, nepotřebuje teploměr ani chladiced vodu atd…. Psal jsem o tom už v Zajedmavfdch odkazech a nabedzel tam i velmi levnějšed a daleko kvalitnějšed sestavu aparatury. Mladfd destile1ter:-)))Destile1t z toho předstroje se čisted aktivnedm uhledm a po jeho smedche1ned s chemickfdmi esencemi a barvedtky dostanete kvalitned dome1ci pe1lenku či like9r…..Snad jsem že1dne9ho čtene1ře k takove9 vfdrobě tedmto nenavedl…Ale přesto doporučuji si ty stre1nky a i podobne9 přečedst. Hlavně v souvislosti s metylovou afe9rou a vfdrobou lihovin z technicke9ho lihu. Pokud si někdo mysled, že se de1 jednoduše zpančovat jen vodka, tuzeme1k, zelene1 atd., tak po přečteni těch stre1nek určitě změned ne1zor! A zvle1šť doporučuji se podedvat na esenci Českfd bylinnfd like9r. Co Ve1m to připomedne1???Ještě připomenu obrovskou marži prodejců těch esenced. Pančovatele9 při velkfdch odběrech si je kouped za zlomek tam těch cen. Samozřejmě ne u nich, ale předmo u jejedch vfdrobce nebo distributorů.*Zpět k jednoduche9 destilaci předmo z kvasu. K dosažened přijatelne9ho produktu by bylo třeba bez použited rektifikačned kolony dose1hnout v kvasu alespoň 30% lihu. Tzn. zkvasit ve 100l roztoku asi 60kg cukrů. Což je absolutned nesmysl. Takovfd roztok už je vyloženě konzervačned.20% koncentrace lihu v kvasu by možne1 dose1hnout šla. Ale jen v obrovske9 ne1sadě specie1lnedch a drahfdch kvasinek, živnfdch chemike1lii a za idee1lnedch podmednek. A při jednoduche9 destilaci z takove9ho kvasu vznikne opět jen nepitelnfd lutr, kterfd je nutno uhledm vyčistit.A to snad nikdo z čtene1řů tohoto blogu nechce!!!Děle1me si to pro sebe a sve9 bledzke9 a proto použedve1me jen ty nejlepšed postupy a suroviny. A taky i proto se vyhfdbe1me levnfdm konzumnedm koře1lke1m a jakoby like9rům.*Alkohol je totiž fažasnfd konzervant a rozpouštědlo pro kvaltitned bylinky, kořened a ovoce z dome1ced produkce. Tak snad nikdo z dome1cedch pěstitelů se k ničemu podobne9mu nesnedžed!!!!Rafael

 8. What i do not understood is actually how you are not actually much more well-liked than you might be now. You are so intelligent. You realize therefore significantly relating to this subject, made me personally consider it from a lot of varied angles. Its like men and women aren’t fascinated unless it’s one thing to do with Lady gaga! Your own stuffs great. Always maintain it up!

 9. I still remember the days when America used to officially support democracies and the rule of law. I'd tell democracy loving people and communism hating people–all hope's not lost, next year things will change! Just hang in there.

 10. Go-Bots were first (according to Wikipedia). However, I and everybody at Styles Elementary School saw them second. I don’t know why that is, but that is the way it was. So to us, they were second. Perception isn’t always reality, however your perception becomes your reality. My reality is that they were second to Transformers.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Voit käyttää näitä HTML-tageja ja attribuutteja: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>