Vertaiskunta

Ote Demos Helsingin ja Ajatuspaja e2:n julkaisemasta ”Seitsemän kertaa demokratia – Samoilla lauteilla 2010” -raportista (2010). Alkuperäisteos on lisensoitu Creative Commons Nimeä 1.0 Suomi lisenssillä.


Vertaiskunta on tulevaisuuden suomalaisen kunnan sisällä toimiva ulottuvuus, jossa hyvinvointia rakennetaan ihmisten välisellä tasavertaisella yhteistyöllä. Tulevaisuudessa yksilöllä on yhä useammin mahdollisuus valita julkisen, vertaisyhteisön tai yksityisen toimijan tuottaman palvelun välillä. Aluksi vertaiskuntakokeilut täydentävät perinteisten palveluntarjoajien jättämien aukkoja tai toimintoja, joihin ihmiset eivät ole tyytyväisiä. Toiminnan vakiintuessa se ulottuu yhä laajemmalle.

Kunnat kartoittavat säännöllisesti alueellaan toimivia yhteisöjä ja etsivät aktiivisesti tapoja tukea niitä. Laajoja ihmisryhmiä tavoittavat instituutiot, kuten koulut, terveyskeskukset, neuvolat ja kutsunnat ohjaavat ihmisiä aktiivisesti heidän elämäntilanteitaan ja kiinnostuksiaan vastaavien vertaisryhmien pariin.

Vertaiskunnan suurin haaste on epäluulojen hälventäminen. Ilman toimivaa vuoropuhelua eri osapuolet toimivat ennakkoluulojen ja oletusten varassa sekä näkevät itsestään erilaiset toimijat kilpailijoina. Vertaiskunnan kasvulle on keskeistä rakentaa luottamusta vapaaehtoistoimijoiden, kansalaisjärjestöjen, yksityisten palveluntarjoajien ja kunnan työntekijöiden välille. Kunta on vetovastuussa luottamusverkostojen rakentamisessa. Mallia voidaan ottaa esimerkiksi Helsingin kaupungin vuorovaikutussuunnittelijoista.

Internetin ja informaation vapautumisen myötä ammattilaisten ja amatöörien ei-ammattilaisten väliset rajat ovat muuttuneet hämärtyneet. Koulutustason jatkuva nousu on yksi kehitykseen vaikuttavista syistä. Perinteisen asiantuntijuuden ja professionalismin haastaminen muuttaa myös palveluntarjoajien ja käyttäjien välistä suhdetta. Oman itsen kaltaisia ihmisiä kohtaan koettu luottamus, yksilöiden motivaatio oppia, kehittää asioita itse ja kertoa kokemuksistaan johtaa siihen, että suomalaiset yhä useammin vastaanottavat tietoa tai palveluja vertaisiltaan ammattilaisen sijaan. Professioiden näkemykset haastetaan yhä useammin.

Samalla monikulttuuristen ja kansainvälistyvien suomalaisten palveluntarpeet moninaistuvat tavalla, johon julkiset ja yksityiset palveluntuottajat eivät kykene vastaamaan. Taidepainotteisen vegaanipäivähoidon järjestämiseen ei monikaan suomalainen kunta taivu. Esimerkit vertaisten kesken syntyneestä hyvinvoinnista vahvistavat kuvaa itsestä pätevänä toimijana: naapurin pyörittäessä seniorikerhoa myös oma pystyvyysuskomus vahvistuu.

Mihin kehityskulkuihin vastaa

 • Ihmiset luottavat entistä enemmän kaltaisiinsa.
 • Professionalismin ja asiantuntemuksen virkamiesmonopolit ovat jo murtuneet.
 • Kansainvälistyvässä ja monikulttuurisessa Suomessa palvelutarpeet monipuolistuvat.
 • Julkisen talouden kriisiytyminen pakottaa vähentämään kuntien ja valtion henkilöstömäärää.
 • Professioiden ja asiantuntemuksen monopolit vastaavat yhä huonommin ihmisten näkemyksiin hyvästä elämästä.

Kenellä ratkaisun avaimet

 • Kunnat
 • Kela
 • Vertaisryhmät

Vuonna 2011 on tehtävä

 • Yhdessä suomalaisessa kunnassa toteutetaan tutkimus, jossa ihmisiä haastattelemalla kartoitetaan alueella olevat yhteisöt ja niiden toiveet sekä tarpeet.
 • Pilottineuvola, jonka suunnittelevat terveydenhoitajat ja alueen vanhemmat yhdessä.
 • Kela käynnistää selvitystyön tavoista ulottaa sairaanhoitokorvauskäytäntö ennaltaehkäisevän vertaistoiminnan tukemiseksi.
 • Tehdään julkiseksi hyvin toimivan vertaisryhmän toimintaa.

7 Responses to Vertaiskunta

 1. Juho Makkonen sanoo:

  Erinomainen visio! Vertaiskunta on juuri sitä, mitä myös Kassi-palvelumme pyrkii omalta osaltaan rakentamaan vertaistuotantona syntyvien palveluiden kautta. Pienistä puroista.

 2. Nelly sanoo:

  Begun, the great internet edciutaon has.

 3. That’s a shrewd answer to a tricky question

 4. Glad I’ve finally found something I agree with!

 5. You are disrespectful and patronising towards someone because you are disgusted and angry with someone else. It is a common enough ailment these days and the young people of Telangana are evidently not immune to it. So for now, I will treat it as a minor detail. I have some pressing commitments to meet for the next 48 hours. I promise to respond to your other comments after that. So long.

 6. I love your LA Marathon mile previews. Oh and BTW how fun to run in Beverly Hills. Plenty to look at =) I would have a hard time not stopping to shop! LOL Maybe you will spot some celebs.MMMMMM I heart chicken strips w/ ranch! Have you mixed your ranch w/ BBQ OMG that = heaven!

 7. Hello Anna,Actually I am renting a Queenslander at the moment and it's the house that I want to buy. Already I have made grand plans in my mind for what I want to do with it. This can be dangerous, I know but I do believe in "like attracting like" so perhaps one day for you, me and everyone else in a similar situation.LouLouxoxo

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Voit käyttää näitä HTML-tageja ja attribuutteja: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>