Käyttäjän arkisto: Antti Jogi Poikola

Hallinnon kirjallinen käytäntö tuottaa sivutolkulla esityslistoja, asiakirjoja, liitteitä, dokumentteja, raportteja, katsauksia, arvionteja, suunnitelmia, luonnoksia jne. Voisiko nykyisin yksisuuntaista kirjallista käytäntöä muuttaa kommentoivaan ja osallistavaan suuntaan? Visio wikikaupungista Mikko Heikkinen esitti vuoden 2011 Apps4Finland -kilpailussa wikikaupunki -vision, jossa kaupungin asiakirjat ja … Jatka lukemista

Tämä julkinen facebookryhmä on kokeilu. Se saatetaan kieltää nykyjärjestelmän vastaisena[1,2], keskustelu voi puuroutua laaduttomaksi huuteluksi, poliitikot saattavat valloittaa ryhmän yksisuuntaisella julistamisella tai ehkä keskustelua ei synny lainkaan. On myös mahdollista, että tästä kehittyy hieno areena, jossa kiinnostuneet kaupunkilaiset, luottamushenkilöt ja … Jatka lukemista

Osallistuva budjetointi on demokraattisen keskustelun ja päätöksenteon prosessi. Taustalla on ajatus osallistuvasta demokratiasta, jossa tavalliset ihmiset päättävät, miten kunnan tai valtion käytössä olevia julkisia varoja jaetaan ja käytetään. Osallistuva budjetointi antaa ihmisille mahdollisuuden määritellä, keskustella ja priorisoida julkisia kulutuskohteita. Samalla … Jatka lukemista