26.9.2011: Osallistuva yhdyskuntasuunnittelu – avoin data

Työpaja haasteista ja mahdollisuuksista, joita liittyy elinympäristön ja yhdyskuntarakenteen avointen paikkatietoaineistojen käyttöön eri sovelluksissa, kuten osallistuvan suunnittelun ja yhdyskuntatutkimuksen tukena

Aika: Maanantaina 26.9.2011, klo 11:00 – 16:00
Paikka: Espoo, Aalto Design Factory, Betonimiehenkuja 5c, STAGE -tila
Ilmoittautuminen: Tilaisuus on maksuton, ilmoittautuminen sivun lopussa olevalla lomakkeella
Verkkolähetys: Livevideo Bambuser-kanavalla
Verkkokeskustelu: Twitterissä #nettikansa

Wikisuunnittelua

Suomessa on valtakunnallisesti kattavat yhdyskuntien rakennetta, käyttöä ja ympäristön tilaa seuraavat tietoaineistot, joiden hyödyntäminen kansalaiskeskustelussa ja kuntien hallinnossa on ollut vähäistä. Työpajassa esitellään avoimesti käytettäviä tietoaineistoja, ideoidaan sovelluskohteita sekä kerätään näkemyksiä ja kehitysehdotuksia aineistojen jakelusta ja käytettävyydestä.

Työpajan koollekutsujina toimivat Aalto yliopiston Yhdyskuntasuunnittelun tutkimuskeskus (YTK) ja Suomen ympäristökeskus (SYKE). Tilaisuus on osa Nettiajan kansalaisyhteiskunnan verkoston (Nettikansa) toimintaa.

Osallistuva yhdyskuntasuunnittelu ja avoin data- työpaja järjestetään samanaikaisesti Forum Viriumin ja IBM:n Smarter Cities Challenge -työpajan kanssa , jonka otsikkona on ”Työpaja datavisualisoinnista ja kaupunkidatasta”.   Ohjelma alkaa lounastilaisuudella, basaarilla ja alustuksilla, jotka ovat yhteisiä molempien työpajojen osallistujille. Tällöin voit tutustua toimijoihin ja hankkeisiin, jotka ovat aktiivisia avoimen datan, datavisualisoinnin, osallistuvan yhdyskuntasuunnittelun aloilla.

Ohjelma

11:00 – 12:00 Lounastarjoilu ja avoimen yhdyskuntadatan basaari
Seisovan lounaan lomassa paikalla olijat voivat tutustua basaariständeillä yhdyskuntasuunnittelun datan avaamiseen ja hyödyntämiseen sekä datan visualisointiin liittyviin hankkeisiin ja toimijoihin. Rennoissa tunnelmissa on hyvä tutustua myös työpajojen muihin osallistujiin. Suomen ympäristökeskus (SYKE) ja IBM tarjoavat osallistujille kevyen lounaan.

Basaariin voi ilmoittautua myös esittelemään omaa toimintaansa, tähän mennessä varmistuneita Basaariständejä ovat:

12:00 – 13:00 Johdatus teemaan
12:00: Tilaisuuden avaus (Karoliina Jarenko – YTK ja Ville Peltola – IBM)
12:10 Minimaalinen johdatus julkishallinon datan avaamiseen, (Antti Poikola – Otavan Opisto)

12:30: Datan visualisointi (Juuso Koponen – Informaatiomuotoilu.fi)

12:50 – 13:10 Yhdyskuntadata, mitä on, mihin sitä käytetään? (Kaarina Vartiainen ja Mikko Hynninen – SYKE)

13:15 – 16:00 Ryhmätyöt
Iltapäivän ajaksi jakaudutaan oman valinnan mukaan kuuden henkilön ryhmiin, joissa työstetään teemaa. Ryhmätyön tulokset otetaan mukaan Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelman (SADe) Rakennetun ympäristön ja asumisen palvelukokonaisuudessa tuotettavien datapalveluiden vavlmisteluun.

Teema #1: Yhdyskuntadatan hyödynnettävyyden kehittäminen
Fasilitaattorit: Kaarina Vartiainen, Maija Faehnle & Sirkku Wallin

Teema #2: Datakeittiö – avoimella yhdyskuntadatalla ideoiminen
Fasilitaattorit: Karoliina Jarenko ja Antti Poikola

Molemmissa työpajoissa käytetään esimerkkeinä latauspalvelu LAPIO:n kautta saatavilla olevia aineistoja.

Välissä Yhdyskuntasuunnittelun tutkimuskeskus (YTK) tarjoaa kahvit.

Tilaisuuteen osallistuminen

Tilaisuus on maksuton ja avoin kaikille yhdyskuntasuunnittelun datan hyödyntämisestä kiinnostuneille – niin virkamiehille, tutkijoille kuin ohjelmoijillekin. Paikanpäälle mahtuu enintään 30 osallistujaa, mutta tilaisuuuteen voi osallistua myös verkkolähetyksen kautta. Verkkolähetyksestä huolehtii Otavan Opisto. Verkkolähetykseen ei tarvitse erikseen ilmoittautua. Verkkolähetyksen kautta välitetään ainakin Basaari ja alustukset, sekä työpajojen yhteenveto. Ryhmätöiden välittäminen ei ehkä onnistu ainakaan kaikista ryhmistä. Verkkolähetys tapahtuu Bambuser-palvelulla ja linkki on tapahtumasivun ylälaidassa. Lähetyksen katsojat voivat myös kommentoida ja lähettää kysymyksiä tekstimuodossa Bambuserin chatissa.

Ilmoittautuminen tilaisuuteen tapahtuu sivun lopussa olevalla lomakkeella. Lisätietoja antavat:

Yksi vastaus aiheeseen 26.9.2011: Osallistuva yhdyskuntasuunnittelu – avoin data

  1. Pingback: Tulevia tapahtumia « Julkisesti nähtävillä