Teemat

Nettikansa verkostossa on tällä hetkellä aktiivista kehitystoimintaa viiden eri teeman alla. Kutakin teemaa vie eteenpäin ja syventää juuri siitä kiinnostuneet nettikansalaiset, mutta samalla tavoitteena on, että teemojen välillä syntyy ideoiden ristiinpölytystä. Linkeistä pääsee sivuille, joissa esitellään teemaa ja sen ympärillä olevia toimijoita.

Kommentointi on suljettu